Aktuelt fra EnergiNorge

Aktuelt fra UngEnergi.no

  • Fornybare byer?
  • Byer står sentralt når det kommer til global oppvarming. Hver dag slippes det ut store mengder klimagasser fra transport og produksjon av varer og tjenester. Biler kjører på store motorveier for å komme seg fra punkt a til b, og det bygges stadig nye hus som må varmes og forsynes med strøm. Spesielt i storbyer […]


Flere nyheter fra UngEnergi.no

Aktuelt fra fjernvarme.no

  • Miljøvennlig byggvarme på Gardermoen Campus
  • Med vannbåren varme basert på bioenergi som varmekilde, har man spart atmosfæren for klimagassutslipp tilsvarende 400 biler, under byggingen av LHL-klinikkene på Gardermoen Campus.


Flere nyheter fra Fjernvarme.no